Blauwe containers zorgen voor hogere papieropbrengst

Blauwe containers zorgen voor hogere papieropbrengst.

Sinds oud papier huis aan huis wordt opgehaald met de blauwe container wordt er in de gemeente Hellendoorn meer oud papier verzameld.

Daarmee lijkt de neergaande tendens van de afgelopen jaren omgebogen.

 

Sinds mei 2015 halen de gemeentelijk huisvuilophalers één keer in de zes weken de blauwe papiercontainers huis aan huis op. Doel daarvan was de scheiding van afval te stimuleren. Uit de eerste cijfers blijkt voorlopig dat die opzet is geslaagd. Tot mei 2015 werd het oud papier ingezameld door verenigingen en scholen. In plaats van papier ophalen, vervullen deze verenigingen en scholen nu een rol als ‘Ambassadeurs van duurzaamheid’. Hiervoor krijgen ze een jaarlijkse vergoeding.

Vergelijking van de cijfers in andere jaren

In de eerste negen maanden van 2015 is er in totaal 1. 578.000 kilo oud papier ingezameld.Met daarbij opgeteld de prognose voor het vierde kwartaal, is de verwachting dat de hoeveelheid oud papier in 2015 totaal op 2.119.000 kilo uitkomt.

Dit is 154.000 kilo meer dan in 2014.

 

duurzaam01

 

De afgelopen jaren was de oud papieropbrengst gedaald. Deels heeft dat te maken met de toenemende digitalisering: er wordt minder papier gebruikt. Des te opvallender is het dat dit jaar tot nu toe zelfs meer papier is opgehaald dan in de zelfde periode in 2010. Terwijl vijf jaar geleden nog meer papier werd gebruikt dan nu.

Minder restafval

Nu er meer papier wordt ingezameld, neemt de hoeveelheid restafval ook af: naar verwachting dit jaar met circa 260.000 kilo. Behalve dat er minder papier in de grijze container wordt gegooid, gooien de inwoners van de gemeente Hellendoorn ook minder andere spullen bij het restafval, zoals plastic en metaal.

Papier scheiden loont

Tot mei 2015 zat er verhoudingsgewijs nog veel papier in het restafval. Dit betekent dat dit als onderdeel van restafval werd verbrand. Verbranden in een afvaloven kost geld. Wanneer oud papier gerecycled wordt, levert dat juist geld op. Wethouder Beintema: ” Papier in de blauwe container gooien, loont dus echt! En is ook nog eens veel beter voor het milieu.”

 

duurzaam02