Invoer PMD-container

Vanaf januari 2017 is het zover. Dan krijgen inwoners in de gemeente Hellendoorn thuis een container met een oranje deksel om de verpakkingen van plastic-, metalen en drankkartons in te zamelen. De gemeente Hellendoorn wil afval beter hergebruiken, want afval zoals  bijvoorbeeld plastic, metalen en drankkartons (PMD), maar ook gft, papier, glas en textiel kunnen dienen als grondstoffen voor nieuwe producten.

 

 

PMD scheiden loont

Waarom doen we dit? Afval verbranden is zonde, zeker als het geen restafval is maar een grondstof voor nieuwe producten. We willen het afval dan ook steeds beter scheiden, zodat er zo min mogelijk restafval voor de grijze container overblijft. Door goed afval te scheiden is de grijze container leger, daarom wordt de grijze container niet meer iedere twee weken gehaald maar eens in de vier weken.

 

 

Huis aan huis geeft hogere opbrengst

De gemeente wil naar slechts 50 kilo restafval per inwoner in 2030. Op dit moment wordt het kunststof verpakkingsmateriaal ingezameld via verzamelcontainers op centrale plekken binnen de gemeente. Op jaarbasis levert dit 260 ton verpakkingsmateriaal op, dat is ongeveer 7 kg per inwoner per jaar. Een redelijk resultaat, maar gemeenten waar de verpakkingen aan huis opgehaald worden, hebben met 24 kg per inwoner een veel hogere opbrengst. Ook de gemeente vindt het belangrijk om zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de inwoners van Hellendoorn ook de mogelijkheid te bieden het verpakkingsmateriaal aan huis op te halen met een container (240 liter). Vanaf januari 2017 gaan we deze container s huis aan huis uitzetten. Wij verstrekken de container ( met oranje deksel) gratis.

 

 

Vrijwillig, wel aan te bevelen

De container is niet verplicht. Heeft u ruimtegebrek (hoogbouw) of nauwelijks PMD, dan kunt u gebruik blijven maken van de  centraal geplaatste verzamelcontainers. Naast plastic verpakkingen mag u dan ook verpakkingen van blik en drankkartons  in deze container gooien.  Alle inwoners van de gemeente ontvangen een brief met daarin informatie over de PMD-inzameling en welke verpakkingen u in de container kunt doen. In deze brief staat tevens informatie als u geen gebruik wilt maken van de PMD-container. U kunt de PMD container begin 2017 verwachten.

 

 

Wat mag er in de PMD-verpakkingencontainer?

Plastic, blik en drankenkartons. Denk hierbij bijvoorbeeld aan melk- of sappakken, conservenblikken of het boterkuipje. Voor mee informatie kunt u terecht op de Hellendoorns Afvalapp te downloaden via de website van de gemeente Hellendoorn.