Marjan Minnesma, directeur Urgenda, te gast op Reggesteyn.

Hallo allemaal,

Afgelopen jaar was Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda, te gast op Reggesteyn. Op bevlogen wijze heeft ze voor een groep genodigden toen haar visie op de energietransitie uiteen gezet. Nadien ging ze met een groep leerlingen in gesprek.
Voor enkele geïnteresseerden heeft ze toen een paar interessante boekjes achtergelaten o.a. met de titel “40 PuntenPlan naar 25% CO2 reductie in 2020”
Op dit moment is het oorspronkelijke 40 punten plan omgezet naar een 54 punten plan.
Ook zijn er diverse nieuwe acties uitgezet naar overheden.

Wie dit vernieuwde 54 punten plan bekijken, kan dit doen via deze link: https://www.urgenda.nl/54puntenplan-regering-nu-aan-zet/

Op 5 oktober zal zij in verband met de Week van de Duurzaamheid ‘s avonds in het ZINiN-theater de aanwezigen komen inspireren.
Wees erbij. Noteer dit alvast in je agenda.

Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn

Jan Nije Bijvank, secretaris/penningmeester
Wilma Paalman, vice-voorzitter