Geschiedenis - KSW

Geschiedenis

Algemeen / Orkest

Op 15 april van het jaar 1882 werd door de heer G. Salomonson Hzn –destijds directeur van de Koninklijke Stoom Weverij te Nijverdal- het “Muziekgezelschap der K.S.W.” opgericht. Het muziekgezelschap begon met 18 muzikanten. Tot dirigent werd benoemd Ad Braune, die destijds tevens dirigent van de muziekvereniging Ceacilia uit Almelo was. De eerste repetities werden gehouden in een lokaal van de fabrieksschool.

 

Dat er belangstelling voor het meespelen in het muziekgezelschap was, blijkt wel dat twee jaar later het ledental al tot 30 gestegen was. Nadat ‘de fabriek’ het lokaal zelf nodig had, werd eerst nog gerepeteerd bij “Pietje aan de brug”. Daarna in één der “acht woningen” en vervolgens in het leegstaande huis van de heer Lempersz. Hierna was het magazijn van de Bleekerij repetitieruimte, totdat uiteindelijk na zes jaar in het plantsoen achter de Weverij een mooie muziektent in gebruik werd genomen. Deze muziektent deed tevens dienst als repetitieruimte. Hierin werd geoefend en op mooie avonden werden er met open ramen concerten gegeven.

 

Geschiedenis1-e1444066947487

KSW voor de muziektent

 

Aan muziekconcoursen werd destijds nog niet deelgenomen, het muziekgezelschap beperkte zich hoofdzakelijk tot het opluisteren van fabrieksfeesten, uitstapjes van het personeel, jubilea, optreden wanneer voorname gasten de fabriek bezochten, etc. Meestal leverden de optredens een extraatje op voor de muzikanten, die maar wat trots waren dat ze zich in hun huzaren-atilla’s met witte tressen en politiepet konden laten zien.

 

Rond 1890 bestond het muziekgezelschap der K.S.W. uit zo’n 38 leden waarvan er zich 15 afsplitsten om de Christelijke Muziekvereniging Advendo op te richten. Volgens de annalen was dit gevoelige verlies aan leden binnen korte tijd weer aangevuld met nieuwe arbeiders van de K.S.W. In 1911, toen de KNF (Koninklijke Nederlandse Federatie voor harmonie- en fanfaregezelschappen) opgericht werd, was de KSW één van de deelnemers aan het -door de nieuwe KNF georganiseerde- muziekconcours in Jutphaas. Voor de KSW was dit tevens de eerste keer dat deelgenomen werd aan een concours, en niet zonder succes! Er werd een eerste prijs in de wacht gesleept met een promotie naar de derde afdeling.

 

In 1915 werd de dirigeerstok overgedragen aan de heer W.H. Haarbrink, die de muzikale scepter zwaaide tot 1919. In 1920 en 1921 stond het orkest onder leiding van E. Geels, waarna in 1922 het “Sommer-tijdperk” aanbrak. Onder de bezielende leiding van Louis Sommer werden regelmatig succesvol concoursen bezocht, wat in 1949 leidde tot promotie naar de hoogste afdeling (vaandelafdeling) op een concours in Laren. Het orkest speelt overigens nog steeds in de hoogste afdeling -welke inmiddels omgedoopt is naar eerste afdeling harmonie- van de KNFM. Na nog een korte tussenperiode van 1956 tot 1958 waarin de heer Chr. Hengeveld het orkest leidde, werd de dirigeerstok overgedragen aan Albert Sommer.

 

Albert was een zoon van Louis Sommer, die tot kort daarvoor 33 jaar de muzikale scepter voerde bij de KSW. Albert Sommer bracht het orkest in de zestiger jaren van de vorige eeuw tot een hoog niveau. De KSW sleepte een reeks eerste prijzen, al dan niet met lof van de jury, in de wacht. In deze periode werd twee keer deelgenomen aan een Topconcours.

 

Geschiedenis2-e1444067008451

KSW orkest omstreeks 1950

 

In 1972 werd de dirigeerstok overgedragen aan Aalco Flink. Ook onder zijn bezielende leiding werden er vele eerste prijzen behaald, waarbij wel een hoogtepunt was het behalen van 331,5 (van de destijds maximaal te behalen 360) punten op een concours in Eibergen, met wederom een uitnodiging om deel te nemen aan het Topconcours. In 1985 werd de periode van Aalco Flink als dirigent van de KSW tot 1988 onderbroken met de benoeming van Herman Braune (een kleinzoon van de eerste dirigent van de KSW). In 1989 pakte Aalco Flink de dirigeerstok weer over tot 1992.

 

In 1993 werd de muzikale scepter overgenomen door Joop Boerstoel, die garant stond voor een periode van voortgaande successen. Ook in de periode van Joop Boerstoel werden eerste prijzen al dan niet met lof en uitnodigingen tot deelname aan het Topconcours voor de Middenklasse binnen gesleept. Één keer mocht KSW zich een jaar lang landskampioen van de Middenklasse noemen. Hoogtepunten van de periode onder Joop Boerstoel waren wel de buitenlandse concertreizen naar Italië (1998 en 2003) en de deelname aan het “12e festival for Large Windorchestra’s” Ostrava (Tsjechië) in 2005. De deelname van KSW resulteerde in een 2e plaats met 479 van de 500 beschikbare punten in de Highest class, goed voor een gouden band met onderscheiding.

 

Na een succesvolle periode nam Joop Boerstoel tijdens het voorjaarsconcert in april 2010 afscheid van de KSW. In juni 2010 nam Twan Dubbers de muzikale leiding van het orkest over.  In 2012 was er ter ere van 130 jaar KSW, voor het eerst sinds jaren, weer een prachtig showconcert waar alle geledingen aan mee deden. Ter afsluiting van het jubileumjaar werd een klarinetdag georganiseerd met als finale een concert in de RK Kerk te Nijverdal. Voor de pauze werd er gespeeld door een groot klarinettenorkest en na de pauze door het orkest van de KSW. In oktober 2013 maakte het orkest een concertreis naar Bitburg. Twan Dubbers nam per 1 januari 2014 afscheid van de KSW en droeg de dirigeerstok over aan Bert Pfeiffer die nu als dirigent voor het orkest staat.

 

Geschiedenis3-e1444067028828

KSW orkest tijdens concertreis Bitburg 2013

 

Van tamboerkorps naar slagwerkgroep

In 1962, bij het tachtigjarig bestaan van Muziekvereniging KSW, werd een tamboerkorps in het leven geroepen. Onder de markante leiding van Herman Reijnders brak een periode aan waarin KSW zich ook nadrukkelijk manifesteerde met meer optredens in het openbaar. Eind zestiger jaren werd er een trompetterkorps toegevoegd aan de drumband. Er werd regelmatig deelgenomen aan taptoes en grotere buitenevenementen met zelfs showachtige optredens in Frankrijk. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw bleek de belangstelling voor het trompetterkorps tanende en sloeg de typische drumband steeds meer de weg in van een slagwerkgroep. In deze periode nam Herman Reijnders afscheid en werd opgevolgd door Ben Prins, die een nieuwe weg insloeg.

 

Na een korte onderbreking is in 2006 de slagwerkgroep weer nieuw leven ingeblazen en de huidige slagwerkgroep heeft zich ontwikkeld tot een enthousiaste groep. De slagwerkgroep presenteert zich tijdens de straatoptredens en verzorgt regelmatig workshops waarbij het publiek uitgenodigd wordt om mee te spelen. De slagwerkgroep staat thans onder leiding van Tom Wijnen.

 

Geschiedenis4-e1444067055932

De KSW-slagwerkgroep in actie tijdens koffieconcert 2013

 

Majorettes

In 1982 werd bij het 100-jarig bestaan van Muziekvereniging KSW een majoretteafdeling toegevoegd aan de vereniging. Naast de straatoptredens werden er in de 80’er en 90’er jaren regelmatig muzikale shows verzorgd waarin alle geledingen van Muziekvereniging KSW deelnamen. De majorettegroep nam regelmatig deel aan festivals, waarbij het majorettepeloton in juli 2011 nog als hoogste eindigde in haar afdeling tijdens het showfestival in Vroomshoop. In 2012 werd de oudste groep van de majorettes Nederlands kampioen in hun afdeling. De Dance Twirl stond de afgelopen jaren onder leiding van Linda Beuckens. In 2021, vlak na de zomervakantie, moesten we helaas besluiten de Dance Twirl op te heffen. Er waren, onder invloed van de corona pandemie, blessures en school, teveel opzeggingen, waardoor ze op dat moment geen bestaansrecht meer had. Mochten zich in de toekomst weer mogelijkheden voordoen, dan staat de deur altijd open.

 

Majo1

De KSW-majorettes tijdens een optreden

 

Leerorkest

Voordat je kon beginnen met muziek maken in het ‘grote’ orkest van Muziekvereniging KSW begon je met les, vaak bij iemand uit het orkest, en na een tijdje deed je dan mee in de samenspelgroep. Tegenwoordig heet die samenspelgroep het leerorkest. De leerlingen van Muziekvereniging KSW stromen na een lesperiode, in in het leerorkest. Hier gaat het om het samenspel en het naar elkaar luisteren om zo een muziekstuk harmonieus te kunnen uitvoeren. Wanneer deze leerlingen hun A-diploma behaald hebben en voldoende ervaring hebben opgedaan, is er de mogelijkheid om door te stromen naar het ‘grote’ orkest van de KSW. Er wordt altijd maatwerk geleverd. Ons leerorkest wordt met veel enthousiasme geleid door Bert Pfeiffer.

 

Geschiedenis6-e1444067087988

Het leerorkest tijdens het Cappuccinoconcert

 

Van boerenkapel naar Cottonville Bigband

Er was een clubje van een man of tien, dat meestal optrad als de gepensioneerden van de K.S.W. en later Ten Cate, een dagje uit gingen. Deze boerenkapel was vooral een gelegenheidsorkest. Men ging regelmatig repeteren, er werd uniforme kleding aangeschaft en langzaam maar zeker begon de trein te rollen. Het Huisorkest kreeg vorm o.l.v. Jan Woesthuis. Men had een breed repertoire dat inzetbaar was bij allerlei gelegenheden. Ze deden mee aan het blaaskapellenconcours in Almelo en werden Oostelijk kampioen (1972 en 1973). In 1976 neemt Jan Woesthuis afscheid als dirigent en neemt Co Ebben het stokje over. Nu werd ook aandacht besteed aan het showelement, de groep werd in een nieuw tenue gestoken afhankelijk van het repertoire. Men trad zeer succesvol op in binnen- en buitenland. Maar ook ‘het goede doel’ werd niet vergeten. Er werd belangeloos opgetreden voor zieken op de Henry Dunant boot, in zieken- en bejaardenhuizen en tijdens de koffieconcerten van de KSW.

 

De naam Huisorkest veranderde in Dansorkest. Het Dansorkest verzorgde vele, enthousiaste en gezellige optredens. In 2009 werd de Cottonville Bigband opgericht op initiatief van Jan Woesthuis. De Bigband functioneert als zelfstandig onderdeel binnen Muziekvereniging KSW. Zij bestaat uit enthousiaste muzikanten die variëren in leeftijd van jong tot wat ouder. Naast echte Nijverdallers is de band ook aangevuld met muzikanten uit de direct omliggende plaatsen. De oorsprong van het repertoire ligt in de bigband- en jazzmuziek uit de jaren veertig en vijftig. Denk hierbij aan muziek van Glenn Miller, Benny Goodman en Count Basie. Ook ligt er hedendaagse muziek op de lessenaar, onder andere Michael Bublé en Carol Emerald. De Cottonville Bigband ging na het overlijden van Rini Swinkels op 2 maart 2018, op zoek naar een nieuwe muzikaal leider en heeft deze gevonden in Gerard Gerrits.

 

Geschiedenis7-e1444067111933

De Cottonville Bigband 2013