Geschiedenis van de KSW

Op 15 april van het jaar 1882 werd door de heer G. Salomonson Hzn –destijds directeur van de Koninklijke Stoom Weverij te Nijverdal- het “Muziekgezelschap der K.S.W.” opgericht. Het muziekgezelschap begon met 18 muzikanten. Tot dirigent werd benoemd Ad Braune, die destijds tevens dirigent van de muziekvereniging Ceacilia uit Almelo was. De eerste repetities werden gehouden in een lokaal van de fabrieksschool.
Dat er belangstelling voor het meespelen in het muziekgezelschap was, blijkt wel dat twee jaar later het ledental al tot 30 gestegen was. Nadat ‘de fabriek’ het lokaal zelf nodig had, werd eerst nog gerepeteerd bij “Pietje aan de brug”. Daarna in één der “acht woningen” en vervolgens in het leegstaande huis van de heer Lempersz. Hierna was het magazijn van de Bleekerij repetitieruimte, totdat uiteindelijk na zes jaar in het plantsoen achter de Weverij een mooie muziektent in gebruik werd genomen. Deze muziektent deed tevens dienst als repetitieruimte. Hierin werd geoefend en op mooie avonden werden er met open ramen concerten gegeven.

Aan muziekconcoursen werd destijds nog niet deelgenomen, het muziekgezelschap beperkte zich hoofdzakelijk tot het opluisteren van fabrieksfeesten, uitstapjes van het personeel, jubilea, optreden wanneer voorname gasten de fabriek bezochten, etc. Meestal leverden de optredens een extraatje op voor de muzikanten, die maar wat trots waren dat ze zich in hun huzaren-atilla’s met witte tressen en politiepet konden laten zien.
Rond 1890 bestond het muziekgezelschap der K.S.W. uit zo’n 38 leden waarvan er zich 15 afsplitsten om de Christelijke Muziekvereniging Advendo op te richten. Volgens de annalen was dit gevoelige verlies aan leden binnen korte tijd weer aangevuld met nieuwe arbeiders van de K.S.W. In 1911, toen de KNF (Koninklijke Nederlandse Federatie voor harmonie- en fanfaregezelschappen) opgericht werd, was de KSW één van de deelnemers aan het -door de nieuwe KNF georganiseerde- muziekconcours in Jutphaas. Voor de KSW was dit tevens de eerste keer dat deelgenomen werd aan een concours, en niet zonder succes! Er werd een eerste prijs in de wacht gesleept met een promotie naar de derde afdeling.
In 1915 werd de dirigeerstok overgedragen aan de heer W.H. Haarbrink, die de muzikale scepter zwaaide tot 1919. In 1920 en 1921 stond het orkest onder leiding van E. Geels, waarna in 1922 het “Sommer-tijdperk” aanbrak. Onder de bezielende leiding van Louis Sommer werden regelmatig succesvol concoursen bezocht, wat in 1949 leidde tot promotie naar de hoogste afdeling (vaandelafdeling) op een concours in Laren. Het orkest speelt overigens nog steeds in de hoogste afdeling -welke inmiddels omgedoopt is naar eerste afdeling harmonie- van de KNFM. Na nog een korte tussenperiode van 1956 tot 1958 waarin de heer Chr. Hengeveld het orkest leidde, werd de dirigeerstok overgedragen aan Albert Sommer.
Albert was een zoon van Louis Sommer, die tot kort daarvoor 33 jaar de muzikale scepter voerde bij de KSW. Albert Sommer bracht het orkest in de zestiger jaren van de vorige eeuw tot een hoog niveau. De KSW sleepte een reeks eerste prijzen, al dan niet met lof van de jury, in de wacht. In deze periode werd twee keer deelgenomen aan een Topconcours.

In 1972 werd de dirigeerstok overgedragen aan Aalco Flink. Ook onder zijn bezielende leiding werden er vele eerste prijzen behaald, waarbij wel een hoogtepunt was het behalen van 331,5 (van de destijds maximaal te behalen 360) punten op een concours in Eibergen, met wederom een uitnodiging om deel te nemen aan het Topconcours. In 1985 werd de periode van Aalco Flink als dirigent van de KSW tot 1988 onderbroken met de benoeming van Herman Braune (een kleinzoon van de eerste dirigent van de KSW). In 1989 pakte Aalco Flink de dirigeerstok weer over tot 1992.
In 1993 werd de muzikale scepter overgenomen door Joop Boerstoel, die garant stond voor een periode van voortgaande successen. Ook in de periode van Joop Boerstoel werden eerste prijzen al dan niet met lof en uitnodigingen tot deelname aan het Topconcours voor de Middenklasse binnen gesleept. Één keer mocht KSW zich een jaar lang landskampioen van de Middenklasse noemen. Hoogtepunten van de periode onder Joop Boerstoel waren wel de buitenlandse concertreizen naar Italië (1998 en 2003) en de deelname aan het “12e festival for Large Windorchestra’s” Ostrava (Tsjechië) in 2005. De deelname van KSW resulteerde in een 2e plaats met 479 van de 500 beschikbare punten in de Highest class, goed voor een gouden band met onderscheiding.
Na een succesvolle periode nam Joop Boerstoel tijdens het voorjaarsconcert in april 2010 afscheid van de KSW. In juni 2010 nam Twan Dubbers de muzikale leiding van het orkest over.  In 2012 was er ter ere van 130 jaar KSW, voor het eerst sinds jaren, weer een prachtig showconcert waar alle geledingen aan mee deden. Ter afsluiting van het jubileumjaar werd een klarinetdag georganiseerd met als finale een concert in de RK Kerk te Nijverdal. Voor de pauze werd er gespeeld door een groot klarinettenorkest en na de pauze door het orkest van de KSW. In oktober 2013 maakte het orkest een concertreis naar Bitburg. Twan Dubbers nam per 1 januari 2014 afscheid van de KSW en droeg de dirigeerstok over aan Bert Pfeiffer die nu als dirigent voor het orkest staat.